Plastové bazény

Plastové bazény jsou vyráběny technologií horkovzdušného svařování  polypropylenových desek o síle 5 - 8 mm dle velikosti bazénu.

Vnitřní stěny bazénu jsou vždy opatřeny ochrannou fólií, která se sundává až po instalaci bazénu u zákazníka aby nedošlo během přepravy a osazení bazénu k jejich poškození. Materiál od firmy IMG který používáme pro výrobu bazénů je certifikován dokonce i pro pitnou vodu a vyniká vysokou stálobarevností, odolností vůči UV záření a dlouhou životností. Bazén je po celém obvodu  vystužen plastovými žebry, které zaručují dlouhodobě stálý a pevný tvar bazénu.

Bazény jsou vyráběny ve dvou variantách: se skimmerem a s přelivovým žlabem.

Bazény se skimmerem
Bazény jsou zapuštěny do terénu až po horní okraj. Cca 10 cm pod horním okrajem bazénu se nachází odtokový otvor – skimmer.  Skimmerem je voda odváděna do okruhu filtrace bazénu, kde je přečištěna a pomocí vtokových trysek je vháněna zpět do bazénu. U skimmerových bazénů je možno volit z různých typů plastových lemů (ukončení horní hrany bazénu) nebo lemové dlažby. 

Bazény s přelivovým žlabem
Bazény jsou zapuštěny do terénu až po horní okraj.  Vedle horní hrany plastového bazénu je vytvořen žlab zakrytý mřížkou. Voda přetéká přes vrchní hranu bazénu do přelivového žlabu odkud je gravitačně odváděna do vyrovnávací nádrže. Poté již probíhá klasická filtrace jako u skimmerových bazénů a voda je následně pomocí vtokových trysek vháněna zpět do bazénu. Výhodou tohoto systému je skutečnost, že v bazénu je vždy tolik vody, jaká je jeho hloubka. Netvoří se zde vlny, protože se nemají o co odrazit, což velmi výrazně zpříjemňuje plavání. Plavající má hlavu nad terénem, což vzbuzuje pocit většího prostoru. Nezanedbatelnou výhodou je i to, že znečištění, které se drží na hladině je odváděno přelivovým žlabem, tudíž na stěnách bazénu neulpívají nečistoty. Okolo bazénu s přelivových žlabem je možné osadit bazénovou dlažbu.

V případě, že máte zájem o cenovou kalkulaci bazénu, neváhejte nás kontaktovat: rouha.jiri@seznam.cz.