Zahradní jezírka

Zabýváme se vložkováním zahradních jezírek. Vložkování provádíme pomocí homogenní hydroizolační fólie ALKORPLAN (tl. 1 mm nebo 1,5 mm) z měkčeného PVC. Fólie se vyznačuje vynikající svařitelností, odolává bobtnání, hnití, stárnutí a  odolává proti prorůstání kořenů. Fólie je vodotěsná i při vysoké a trvalé deformaci a má vysokou schopnost přizpůsobit se podkladu díky své tažnosti.

Podklad hydroizolace zahradních jezírek, se vytváří zpravidla z vrstvy jemného říčního písku v tloušťce min. 50 mm. Rozsáhlejší jezírka doporučujeme individuálně posoudit. Ze dna výkopu je nutno odstranit hrubé nečistoty, např. ostré kameny. Fólie se na podklad zpravidla volně podkládá a provádí se upevnění pouze při okraji jezírka a tím se zabrání sesouvání fólie vlivem pohybu vody a gravitace (například zatížení kamenivem). Fólie musí být položena spojitě na celé ploše dna jezírka.

Po aplikaci fólie se zpravidla provádí ochranné vrstvy, které chrání hydroizolaci před mechanickým poškozením. Ochrana fólie se realizuje vrstvou říčního kameniva. Při umísťování velkých kamenů s ostrými hranami nebo nádob s rostlinami do jezírka, doporučujeme, kromě opatrné manipulace, zvýšit ochranu fólie např. zvětšením tloušťky kameniva.

V případě, že máte zájem o cenovou kalkulaci vyvložkování zahradního jezírka, neváhejte nás kontaktovat: rouha.jiri@seznam.cz.