Vložkování nádrží

Vložkování nádrží provádíme pomocí homogenní hydroizolačních fólií ARKOLPLAN (tl. 1,5 mm) z měkčeného PVC, která je určena pro hydroizolace vodních staveb a nádrží (zavlažovací nádrže, požární nádrže, vodoteče, atd.). Fólie se sváří horkým vzduchem. Touto metodou lze realizovat nádrže libovolného tvaru a velikosti.

Fólie je stabilizována proti vlivu UV záření. Mechanické vlastnosti (poměrné prodloužení při přetržení, pevnost v tahu, ohebnost) dávají fólii velkou odolnost proti nepříznivému vlivu pohybů, deformací i nerovností podkladu. Vyznačuje se vynikající svařitelností.

Fólie splňuje hygienické požadavky na výrobky přicházející do trvalého styku s pitnou vodou podle požadavků zákona č. 258/200 Sb. a vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. Fólie odolává bobtnání, hnití a stárnutí. Je vodotěsná i při vysoké a trvalé deformaci a má vysokou schopnost přizpůsobit se podkladu díky své tažnosti.

V případě, že máte zájem o cenovou kalkulaci vyvložkování nádrže, neváhejte nás kontaktovat: rouha.jiri@seznam.cz.